Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst in te trekken door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief, fax of e-mail die per post wordt verzonden). Stuur uw uitleg naar:

GoPrimal GmbH
GoPrimal GmbH, Kranlweg 2/4, 1190 Vienna, Austria
To Mr. Mag. RIEDER Clemens
T: +43(0)676 612 612 7
E: hola@goprimal.eu

Om de herroepingsperiode te behouden, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het einde van de herroepingsperiode.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst intrekt, betalen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die wordt aangeboden door ons) binnen een periode van veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van intrekking van dit contract door ons is ontvangen. Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggevorderd of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk of in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gerespecteerd als u de goederen voor het einde van de deadline van 14 dagen verzendt.